محیط آگار آگار تکنیکال

 محیط  آگار آگار تکنیکال

در پکیج: 1 کیلویی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط  آگار آگار تکنیکال

نام ماده:

Agar-agar technical

مختصر: Agar-agar technical
کد محصول مرک:

111925

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER: 9002-18-0
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 90 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper