محیط لاکتوزبرات

 محیط لاکتوزبرات

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط لاکتوزبرات

نام ماده:

Lactose broth

مختصر: Lactose broth
کد محصول مرک:

107661

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.7 - 7.1 (13 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper