محیط کشت برد پارکر آگار گرانوله

 محیط کشت برد پارکر آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت برد پارکر آگار

نام ماده:

BAIRD-PARKER agar

مختصر: BAIRD-PARKER agar
کد محصول مرک:

105406

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Staphylococcus selective agar, Staphylococcus selective agar acc. to BAIRD-PARKER (base)

استافیلوکوکاس سلکتیو آگار،برد پارکر

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 58 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 (58 g/l, H2O, 37 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper