محیط کشت مالت اکسترکت آگار

محیط کشت مالت اکسترکت آگار

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط کشت مالت اکسترکت آگار

نام ماده:

Malt extract agar

مختصر: Malt extract agar
کد محصول مرک:

105398

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 48 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.6 (48 g/l, H2O, 22 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper