محیط آگار

محیط آگار

در پکیج های: 1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

آگار

نام ماده:

Agar

مختصر: Agar
کد محصول مرک:

101615

درصد خلوص: Ph Eur,BP
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER: 9002-18-0
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 90 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper