مینیمال اسنتیال مدیوم(ام ای ام-MEM)

محیط کشت سلولی

مینیمال اسنتیال مدیوم(ام ای ام-MEM)

Minimum Essential Medium

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

Minimum Essential Medium

56419C Sigma

56416C Sigma

51412C Sigma

51411C Sigma

51416C Sigma

پودر جهت تهیه:

1لیتر-10لیتر-50لیترمحیط کشت

1لیتری آماده

Minimum Essential Medium Joklik’s Modified

56449C Sigma

پودر جهت تهیه:10لیتر-50لیترمحیط کشت

MEM Amino Acids (50x) solution

M5550 Sigma

100 سی سی آماده

MEM Non-essential Amino Acid Solution (100×)

M7145 Sigma

100 سی سی آماده

MEM Vitamin Solution (100×)

M6895 Sigma

100 سی سی آماده

JoomShaper