1 لودو 3 متیل بوتان

 1 لودو 3 متیل بوتان

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 لودو 3 متیل بوتان

نام ماده:

1-Iodo-3-methylbutane

مختصر: 1-Iodo-3-methylbutane
کد محصول مرک:

821825

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Isoamyl iodide, Isopentyl iodide

ایزو آمیل یدید - ایزو پنتیل یدید

فرمول: C5H11I
C A S NUMBER: 541-28-6
مولار: 198.04 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش: 146 - 148 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.50 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 40 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper