1 برومو 2 پروپانول

1 برومو 2 پروپانول

در پکیج هایی: 10 سی سی*

نام فارسی:

1 برومو 2 پروپانول

نام ماده:

1-Bromo-2-propanol

مختصر: 1-Bromo-2-propanol
کد محصول مرک:

841113

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم: 1-Bromo-2-hydroxypropane
فرمول: C3H7BrO
C A S NUMBER: 19686-73-8
مولار: 138.99 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 145 - 148 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.53 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 54 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper