1 برومو 4 اتیل بنزن

 1 برومو 4 اتیل بنزن

در پکیج : 10 سی سی*

نام فارسی:

1 برومو 4 اتیل بنزن

نام ماده:

1-Bromo-4-ethylbenzene

مختصر: 1-Bromo-4-ethylbenzene
کد محصول مرک:

841057

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H9Br
C A S NUMBER: 1585-07-5
مولار: 185.06 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) no data available
نقطه جوش: 203 - 204 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -44 °C
انبوهی: 1.34 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) no data available
نقطه اشتعال: 63 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper