1 برومو 3و5 دی فلرو بنزن

 1 برومو 3و5 دی فلرو بنزن

در پکیج : 10 سی سی*

نام فارسی:

1 برومو 3و5 دی فلرو بنزن

نام ماده:

1-Bromo-3,5-difluorobenzene

مختصر: 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
کد محصول مرک:

840154

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H3BrF2
C A S NUMBER: 461-96-1
مولار: 192.99 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.463 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 137 - 142 °C (1008 hPa)
درجه ذوب: -27 °C
انبوهی: 1.676 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6.6 (0.238 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 45 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper