1 فنیل اتانول

 1 فنیل اتانول

نام فارسی:

1 فنیل اتانول

نام ماده:

(R)-(+)-1-Phenylethanol

مختصر: (R)-(+)-1-Phenylethanol
کد محصول مرک:

840131

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

(R)-(+)-Methyl phenyl carbinol

متیل فنیل کاربینول

فرمول: C8H10O
C A S NUMBER: 1517-69-7
مولار: 122.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 20 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 98 °C (27 hPa)
درجه ذوب: 9 - 11 °C
انبوهی: 1.012 g/cm3
میزان اسیدی: 7 (H2O)
نقطه اشتعال: 85 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper