1 ستیل پیریدینیوم کلراید مونو هیدرات

 1 ستیل پیریدینیوم کلراید مونو هیدرات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

1 ستیل پیریدینیوم کلراید مونو هیدرات

نام ماده:

1-Cetylpyridinium chloride monohydrate

مختصر: 1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
کد محصول مرک:

840008

درصد خلوص:  
اسم دوم:

N-Hexadecylpyridinium chloride, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate

ان هگزا دسیل پیریدینیوم کلراید - 1 هگزا دسیل پیریدینیوم کلراید مونو هیدرات

فرمول: C21H38ClN * H2O
C A S NUMBER: 6004-24-6
مولار: 358.01 g/mol
قابلیت محلول شدن: 50 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 217 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper