1 دودسین

 1 دودسین

در پکیج های: 100 سی سی*500 سی سی*

نام فارسی:

1 دودسین

نام ماده:

1-Dodecene

مختصر: 1-Dodecene
کد محصول مرک:

822048

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

1-Dodecylene

1 دودسیلین

فرمول: C12H24
C A S NUMBER: 112-41-4
مولار: 168.32 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 213 - 216 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -35 °C
انبوهی: 0.76 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 77 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper