1 فلرو 2 نیترو بنزن

1 فلرو 2 نیترو بنزن

در پکیج هایی: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 فلرو 2 نیترو بنزن

نام ماده:

1-Fluoro-2-nitrobenzene

مختصر: 1-Fluoro-2-nitrobenzene
کد محصول مرک:

821798

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم: o-Fluornitrobenzene
فرمول: C6H4FNO2
C A S NUMBER: 1493-27-2
مولار: 141.1 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش: 215 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -8 °C
انبوهی: 1.33 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 94 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper