1 ایندانون

 1 ایندانون

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

1 ایندانون

نام ماده:

1-Indanone

مختصر: 1-Indanone
کد محصول مرک:

820699

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

α-Hydrindone, 1-Oxoindane

آلفا هیدریندون - 1 اگزوایندان

فرمول: C9H8O
C A S NUMBER: 83-33-0
مولار: 132.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 6.5 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 243 - 245 °C
درجه ذوب: 37 - 40 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 113 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper