1 برومو 4 نیترو بنزن

 1 برومو 4 نیترو بنزن

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

1 برومو 4 نیترو بنزن

نام ماده:

1-Bromo-4-nitrobenzene

مختصر: 1-Bromo-4-nitrobenzene
کد محصول مرک:

820211

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H4BrNO2
C A S NUMBER: 586-78-7
مولار: 202 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش: 255 - 256 °C
درجه ذوب: 123 - 126 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper