1 برومو 3 نیتروبنزن

 1 برومو 3 نیتروبنزن

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

1 برومو 3 نیتروبنزن

نام ماده:

1-Bromo-3-nitrobenzene

مختصر: 1-Bromo-3-nitrobenzene
کد محصول مرک:

820210

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H4BrNO2
C A S NUMBER: 585-79-5
مولار: 202 g/mol
قابلیت محلول شدن: 10 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 256 °C
درجه ذوب: 51 - 54 °C
انبوهی: 1.70 g/cm3
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper