1 متوکسی 2 پروپیل استات

 1 متوکسی 2 پروپیل استات

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*

نام فارسی:

1 متوکسی 2 پروپیل استات

نام ماده:

(1-Methoxy-2-propyl) acetate

مختصر: (1-Methoxy-2-propyl) acetate
کد محصول مرک:

818532

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Acetic acid 2-methoxypropyl ester

استیک اسید 2 متوکسی پروپیل استر

فرمول: C6H12O3
C A S NUMBER: 108-65-6
مولار: 132.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 209.3 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 145 - 147 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -67 °C
انبوهی: 0.97 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 42 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper