1 استیل نفتالن

 1 استیل نفتالن

در پکیج : 50 سی سی*

نام فارسی:

1 استیل نفتالن

نام ماده:

1-Acetylnaphthalene

مختصر: 1-Acetylnaphthalene
کد محصول مرک:

818468

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Methyl 1-naphthyl ketone

متیل 1 نفتیل کتون

فرمول: C12H10O
C A S NUMBER: 941-98-0
مولار: 170.21 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.2 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 302 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 9 - 11 °C
انبوهی: 1.12 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6.5 - 7.0 (H2O)
نقطه اشتعال: >100 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper