1 استل تیو اوره

 1 استل تیو اوره

در پکیج: 50 گرمی*

نام فارسی:

1 استل تیو اوره

نام ماده:

1-Acetylthiourea

مختصر: 1-Acetylthiourea
کد محصول مرک:

818227

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C3H6N2OS
C A S NUMBER: 591-08-2
مولار: 118.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 12.8 g/l (15 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 164 - 167 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.0 (173 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper