1 بوتیل پیرولیدین

 1 بوتیل پیرولیدین

در پکیج: 100 سی سی*

نام فارسی:

1 بوتیل پیرولیدین

نام ماده:

1-Butylpyrrolidine

مختصر: 1-Butylpyrrolidine
کد محصول مرک:

816022

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H17N
C A S NUMBER: 767-10-2
مولار: 127.23 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 156 °C (1005 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.818 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 36 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper