1 برومو 3و4و5 تری فلرو بنزن

 1 برومو 3و4و5 تری فلرو بنزن

در پکیج های: 10 سی سی*50 سی سی*

نام فارسی:

1 برومو 3و4و5 تری فلرو بنزن

نام ماده:

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

مختصر: 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
کد محصول مرک:

814966

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H2BrF3
C A S NUMBER: 138526-69-9
مولار: 210.98 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.130 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 140 °C (1006 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.77 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 48 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper