1 اتوکسی کربونیل پی پیرازین

 1 اتوکسی کربونیل پی پیرازین

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 اتوکسی کربونیل پی پیرازین

نام ماده:

1-Ethoxycarbonyl piperazine

مختصر: 1-Ethoxycarbonyl piperazine
کد محصول مرک:

814652

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Ethyl N-piperazinecarboxylate

اتیل ان پیپرازین کربوکسیلات

فرمول: C7H14N2O2
C A S NUMBER: 120-43-4
مولار: 158.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 237 °C
درجه ذوب: 120 °C
انبوهی: 1.08 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper