1 آندکانول

 1 آندکانول

در پکیج: 100 سی سی*

نام فارسی:

1 آندکانول

نام ماده:

1-Undecanol

مختصر: 1-Undecanol
کد محصول مرک:

808468

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Undecyl alcohol

آندسیل الکل

فرمول: C11H24O
C A S NUMBER: 112-42-5
مولار: 172.31 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 129 - 131 °C (16 hPa)
درجه ذوب: 13 - 15 °C
انبوهی: 0.83 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 7 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 113 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper