1 تترا دکانول

 1 تترا دکانول

در پکیج های: 100 گرمی*1 کیلویی*

نام فارسی:

1 تترا دکانول

نام ماده:

1-Tetradecanol

مختصر: 1-Tetradecanol
کد محصول مرک:

808146

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol

میریستیل الکل - تترا دسیل الکل

فرمول: C14H30O
C A S NUMBER: 112-72-1
مولار: 214.39 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش: 277 - 288 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 36 - 39 °C
انبوهی: 0.8 g/cm3 (60 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 145 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper