یدید پتاسیم|مرک

یدید پتاسیم|مرک

در پکیج های: 1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

یدید پتاسیم|مرک

نام ماده:

Potassium iodide

مختصر: Potassium iodide
کد محصول مرک:

105040

درصدخلوص: Ph Eur,BP,JP,USP
اسم دوم:  
فرمول: IK
C A S NUMBER: 7681-11-0
مولار: 166.00 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1430 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 1325 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 723 °C
انبوهی: 3.13 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper