یست اکسراکت

 یست اکسراکت

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

یست اکسراکت

نام ماده:

Yeast extract granulated

مختصر: Yeast extract granulated
کد محصول مرک:

103753

درصد خلوص:  
اسم دوم:

 

Extract of yeast اکتراکت آف یست

فرمول:  
C A S NUMBER: 8013-01-2
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 410 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.5 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper