سریم نیترات

 سریم نیترات

در پکیج های: 100 گرمی*

نام فارسی:

سریم نیترات

نام ماده:

Cerium(III) nitrate hexahydrate

مختصر: Cerium(III) nitrate hexahydrate
کد محصول مرک:

102271

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: CeN3O9 * 6 H2O
C A S NUMBER: 10294-41-4
مولار: 434.23 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1754 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 3.7 (100 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper