کلسیم سولفات دی هیدرات

کلسیم سولفات دی هیدرات

در پکیج های: 1 کیلویی*50 کیلویی*

نام فارسی:

کلسیم سولفات دی هیدرات

نام ماده:

Calcium sulfate dihydrate

مختصر: Calcium sulfate dihydrate
کد محصول مرک:

102160

درصد خلوص: Ph Eur,BP,E 516
اسم دوم:  
فرمول: CaO4S * 2 H2O
C A S NUMBER: 10101-41-4
مولار: 172.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: 2 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 2.32 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper