کلسیم

 کلسیم

در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

کلسیم

نام ماده:

Calcium

مختصر: Calcium
کد محصول مرک:

102053

   
اسم دوم:  
فرمول: Ca
C A S NUMBER: 7440-70-2
مولار: 40.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: 4 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 1482 °C
درجه ذوب: 850 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 14 (4 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper