پتاسیم کلراید مرک ازمایشگاهی

پتاسیم کلراید

در پکیج های: 500 سی سی*

نام فارسی:

پتاسیم کلراید

نام ماده:

Potassium chloride solution (nominal 12.8 mS/cm)

مختصر: Potassium chloride solution (nominal 12.8 mS/cm)
کد محصول مرک:

101254

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 100 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.003 g/cm3
میزان اسیدی: 7 (H2O)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 
JoomShaper