آمونیوم پروکسی دی سولفات

آمونیوم پروکسی دی سولفات

در پکیج هایی: 500 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*50 کیلویی*

نام فارسی:

آمونیوم پروکسی دی سولفات

نام ماده:

Ammonium peroxodisulfate

مختصر: Ammonium peroxodisulfate
کد محصول مرک:

101201

درصد درصد خلوص: ACS,Reag. Ph Eur
اسم دوم: Ammonium persulfate, Peroxidisulfuric acid diammonium salt
فرمول: H8N2O8S2
C A S NUMBER: 7727-54-0
مولار: 228.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: 620 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 120 °C (decomposition)
انبوهی: 1.98 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper