آمونیوم هپتا مولیبدات

آمونیوم هپتا مولیبدات مرک

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*

نام فارسی:

آمونیوم هپتا مولیبدات

نام ماده:

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

مختصر: Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
کد محصول مرک:

101181

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Ammonium molybdate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate

آمونیوم مولیبدات،هگزاآمونیوم هپتا مولیبدات 4 هیدرات

فرمول: H24Mo7N6O24 * 4 H2O
C A S NUMBER: 12054-85-2
مولار: 1235.86 g/mol
قابلیت محلول شدن: 400 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 90 °C Elimination of water of crystallisation
انبوهی: 2.498 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper