بنزوات آمونیوم

 بنزوات آمونیوم

در پکیج های: 1 کیلویی*50 کیلویی*

نام فارسی:

بنزوات آمونیوم

نام ماده:

Ammonium benzoate

مختصر: Ammonium benzoate
کد محصول مرک:

101118

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H9NO2
C A S NUMBER: 1863-63-4
مولار: 139.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: 200 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 198 °C (decomposition)
انبوهی: 1.06 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: بنزوات
 

 

 

JoomShaper