اکسید مولیبدنوم

اکسید مولیبدنوم

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

اکسید مولیبدنوم

نام ماده:

Molybdenum(VI) oxide

مختصر: Molybdenum(VI) oxide
کد محصول مرک:

100401

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride

مولیبدنوم تری اکساید،مولیبدیک اسید خشک،مولیبدیک آنهیدرید

فرمول: MoO3
C A S NUMBER: 1313-27-5
مولار: 143.94 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.5 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 1155 °C
درجه ذوب: 795 °C
انبوهی: 4.50 g/cm3 (20 °C)
   
   
   
   
   
 

 

JoomShaper