دی ال مالئیک اسید

 دی ال مالئیک اسید

در پکیج های: 5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

دی ال مالئیک اسید

نام ماده:

DL-Malic acid

مختصر: DL-Malic acid
کد محصول مرک:

100383

درصد  خلوص: Ph Eur,NF,FCC,E 296
اسم دوم: DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
فرمول: C4H6O5
C A S NUMBER: 6915-15-7
مولار: 134.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: 558 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: >128 - 132 °C
انبوهی: 1.60 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 203 °C
   
   
فرمول ایمنی: دی

 

JoomShaper