1 متوکسی 2 پروپانول

 1 متوکسی 2 پروپانول

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*

نام فارسی:

1 متوکسی 2 پروپانول

نام ماده:

1-Methoxy-2-propanol

مختصر: 1-Methoxy-2-propanol
کد محصول مرک:

818886

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Propylene glycol monomethyl ether

پروپیلن گلایکول منومتیل اتر

فرمول: C4H10O2
C A S NUMBER: 107-98-2
مولار: 90.12 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 120 °C (1013 mbar)
درجه ذوب: -97 °C
انبوهی: 0.92 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 31 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper