محیط کشت سلکتیو آگار

 محیط کشت سلکتیو آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت سلکتیو آگار

نام ماده:

Selective agar for pathogenic fungi

مختصر: Selective agar for pathogenic fungi
کد محصول مرک:

105467

   
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 33 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 - 7.0 (33 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper