3 نیترو فتالیک خشک

 3 نیترو فتالیک خشک

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو فتالیک خشک

نام ماده:

3-Nitrophthalic anhydride

مختصر: 3-Nitrophthalic anhydride
کد محصول مرک:

820903

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H3NO5
C A S NUMBER: 641-70-3
مولار: 193.11 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) (decomposition)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 159 - 162 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper