3 اتوکسی 4 هیدروکسی بنزالدهید

 3 اتوکسی 4 هیدروکسی بنزالدهید

در پکیج های: 5 گرمی*50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

3 اتوکسی 4 هیدروکسی بنزالدهید

نام ماده:

3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde

مختصر: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
کد محصول مرک:

821276

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Ethylvanillin

اتیل وانیلین

فرمول: C9H10O3
C A S NUMBER: 121-32-4
مولار: 166.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: 2.82 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 75 - 77 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 145 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper