3 نونانون

 3 نونانون

در پکیج : 50 سی سی*

نام فارسی:

3 نونانون

نام ماده:

3-Nonanone

مختصر: 3-Nonanone
کد محصول مرک:

818576

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Ethyl hexyl ketone

اتیل هگزیل کتون

فرمول: C9H18O
C A S NUMBER: 925-78-0
مولار: 142.24 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 185 - 186 °C
درجه ذوب: -8 °C
انبوهی: 0.82 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 63 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper