3 برومو استوفنون

 3 برومو استوفنون

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

3 برومو استوفنون

نام ماده:

3-Bromoacetophenone

مختصر: 3-Bromoacetophenone
کد محصول مرک:

818514

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-(3-Bromophenyl)ethanone

1 برمو فنیل اتانون

فرمول: C8H7BrO
C A S NUMBER: 2142-63-4
مولار: 199.04 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 133 °C (25 hPa)
درجه ذوب: 7 - 8 °C
انبوهی: 1.50 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >112 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper