3 متیل بوتیل ایزو والارات

 3 متیل بوتیل ایزو والارات

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل بوتیل ایزو والارات

نام ماده:

3-Methylbutyl isovalerate

مختصر: 3-Methylbutyl isovalerate
کد محصول مرک:

814993

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate

ایزو پنتیل ایزو پنتانوآت - ایزوآمیل ایزو والرات

فرمول: C10H20O2
C A S NUMBER: 659-70-1
مولار: 172.27 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.016 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 195 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.855 g/cm3 (25 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 80 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper