3 متیل 4 نیتروبنزوئیک اسید

 3 متیل 4 نیتروبنزوئیک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 متیل 4 نیتروبنزوئیک اسید

نام ماده:

3-Methyl-4-nitrobenzoic acid

مختصر: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
کد محصول مرک:

814860

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H7NO4
C A S NUMBER: 3113-71-1
مولار: 181.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 216 - 218 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 217 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper