1و2 دی آمینو سیکلو هگزان

 1و2 دی آمینو سیکلو هگزان

در پکیج های: 100 سی سی*1 لیتری*

نام فارسی:

1و2 دی آمینو سیکلو هگزان

نام ماده:

1,2-Diaminocyclohexane

مختصر: 1,2-Diaminocyclohexane
کد محصول مرک:

814731

درصدخلوص:  
اسم دوم:

1,2-Cyclohexanediamine, DACH

1و2 سیکلو هگزان دی آمین

فرمول: C6H14N2
C A S NUMBER: 694-83-7
مولار: 114.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 183 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 2 - 15 °C
انبوهی: 0.95 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) neutral
نقطه اشتعال: 70 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper