3 متوکسی فنیل استو نیتریل

 3 متوکسی فنیل استو نیتریل

در پکیج: 25 سی سی*

نام فارسی:

3 متوکسی فنیل استو نیتریل

نام ماده:

(3-Methoxyphenyl)acetonitrile

مختصر: (3-Methoxyphenyl)acetonitrile
کد محصول مرک:

814636

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H9NO
C A S NUMBER: 19924-43-7
مولار: 147.18 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 160 - 165 °C (27 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.08 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 98 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper