3 نیترو پروپانول

 3 نیترو پروپانول 

نام فارسی:

3 نیترو پروپانول

نام ماده:

3-Nitropropanol

مختصر: 3-Nitropropanol
کد محصول مرک:

814138

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C3H7NO3
C A S NUMBER: 25182-84-7
مولار: 105.09 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 138 - 140 °C (43 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.21 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper