3 آمینو بنزوئیک اسید

 3 آمینو بنزوئیک اسید

در پکیج: 100 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو بنزوئیک اسید

نام ماده:

3-Aminobenzoic acid

مختصر: 3-Aminobenzoic acid
کد محصول مرک:

800104

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H7NO2
C A S NUMBER: 99-05-8
مولار: 137.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 5.9 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 174 °C
انبوهی: 1.51 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper