1 فنیل دودکان

 1 فنیل دودکان

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 فنیل دودکان

نام ماده:

1-Phenyldodecane

مختصر: 1-Phenyldodecane
کد محصول مرک:

820990

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Dodecyl benzene

دودسیل بنزن

فرمول: C18H30
C A S NUMBER: 123-01-3
مولار: 246.44 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 275 - 300 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 3 °C
انبوهی: 0.85 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 124 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper