1 4 نیترو فنیل 1و2و3 پروپان تیرول

 1 4 نیترو فنیل 1و2و3 پروپان تیرول

در پکیج : 1 گرمی*

نام فارسی:

1 4 نیترو فنیل 1و2و3 پروپان تیرول

نام ماده:

1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol

مختصر: 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
کد محصول مرک:

820902

درصد خلوص:  
اسم دوم:

α-(p-Nitrophenyl)glycerol

آلفا پارا نیترو فنیل گلیسرول

فرمول: C9H11NO5
C A S NUMBER: 2207-68-3
مولار: 213.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 95 - 99 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 4 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper